- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Γέννημα και θρέμμα Ρωμηοί (Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιερόθεος)

 

(Σελ. 362)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ [1]

Την ζωή της ρωμηοσύνης και την ύπαρξη των πραγματικών Ρωμηών στην διαρκεια των αιώνων παρουσιαζει το βιβλίο αυτό. Συνχρόνως υπογραμμίζεται η αντίθεση τόσο του δυτικού Χριστιανισμού όσο και του Ισλαμισμού – που έχουν ίδιο τρόπο σκέψεως και ζωής στην θεολογία και στις πολιτικές σκοπιμότητες – με την Ορθοδοξία και την Ρωμηοσύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ‘Ο Καπιταλισμός ως γέννημα της Δυτικής Μεταφυσικής’ [2] (Απόσπασμα του βιβλίου, σελ. 123-184) (Πηγή: ΟΟΔΕ)
Περιεχόμενα του συγκεκριμένου κεφαλαίου: Εισαγωγή, 1. Η αξία του έργου του Max Weber, 2. Η οριοθέτηση του Καπιταλισμού, 3. Η μεταφυσική του Καπιταλισμού: α) Ο απόλυτος προορισμός στην δημιουργία του Καπιταλισμού, β) Ο ευσεβιστικός ατομισμός, γ) Ο προτεσταντικός ασκητισμός, δ) Το καθήκον για το επάγγελμα, 4. Οι κρίσεις των δυτικών ερευνητών για τις απόψεις του Max Weber, 5. Η Ρωμηοσύνη και το πνεύμα του Καπιταλισμού, 6. Συμπέρασμα

(Εκδόσεις: Τ.Θ. 107, 32100 Λεβαδειά)

(Πηγή: Ι. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου)