- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Βεβήλωση της Αρχ. Ολυμπίας; (Γιώργος Πιτροπάκης)

‘Το ντοπάρισμα στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας δεν ήταν βεβήλωση, επιβεβαίωση ήταν’  (Πηγή: ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’)