- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Φτάνει πια τόση υποκρισία (Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος)


Τά παιδιά μας χρειάζονται ἀλήθεια καί ἀγάπη! Ἀλλά ποιός νά τούς τήν δώσει
; Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1]