- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Φαινόμενα Νεοειδωλολατρίας (Νικόλαος Ριτσίκαλης)


Εντυπώσεις από το συνέδριο της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών με θέμα την Νεοειδωλολατρία (Δωδεκαθεϊσμός – Υποτίμηση Παλαιάς Διαθήκης – Ολυμπιακοί Αγώνες) όπου προήδρευσε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο πατώντας εδώ [1]