- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη συνδέεται με παιδική χρήση ψυχοφαρμάκων

Παρότι δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις, η στατιστική οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα

(Πηγή: "ΤΟ ΒΗΜΑ [1]", 30/8/2011)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Παραμορφωμένα βρέφη «γεννά» το κάπνισμα (Σουφλέρη Ιωάννα) [2]

Εγκληματικό το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη (Γαλήνη Φούρα) [3]

Κίνδυνος από τα κινητά κατά την εγκυμοσύνη (Geoffrey Lean, TΗΕ ΙΝDΕΡΕΝDΕΝΤ) [4]