- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Συν πάσι τοις αγίοις (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)


Πρόλογος καί πίλογος ες τούς «Βίους τν γίων» Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1]