- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Συμβολισμοί και προτυπώσεις στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας

Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος και ο λόγος της εκκλησιαστικής μουσικής, του άμβωνα, των εικόνων, των εξαπτερύγων, των φώτων και κηροπηγίων, των ιερών σκευών, της πολυτελούς αμφιέσεως των ιερέων και αυτών των αμφίων. Η ερώτηση υποβλήθηκε από επισκέπτη της ιστοσελίδος "ΟΡΘΡΟΣ" και η απάντηση δόθηκε από τους υπευθύνους της ιστοσελίδος. Διαβάστε το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1]