- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Ποιός αγαπάει αληθινά σήμερα; (Βουλγαράκης Ηλίας)

Συνέντευξη μὲ τὸν Καθηγητὴ κ. Ἠλία Βουλγαράκη

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πολὺ συχνὰ χρησιμοποιοῦμε τὴ λέξη ἀγάπη στὴν καθημερινή μας ζωή. Τί ἀκριβῶς ἐννοοῦμε; Διαβάστε ολόκληρη την συνέντευξη πατώντας εδώ [1]

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής» (Ισαάκ ο Σύρος) [2]

Η τέλεια αγάπη (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς) [3]

Λόγος περί αγάπης (Αγ. Θεόληπτος Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας (Α) και (Γ) και Αγ. Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως (Β)) [4]

Η αγάπη πρώτη εις την Αγιοπνευματικήν αξιολόγησιν (Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός) [5]

Περί της αγάπης προς τον πλησίον (Γέρων Πορφύριος) [6]

«Η Αγάπη πάντα μένει και υπάρχει εν τη Αληθεία» (Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς) [7]

Η αγάπη (Οσιος Μάξιμος ο Ομολογητής) [8]