- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Περί του αγγέλου μας κατά την βάπτιση

Ἐρώτηση: Ὁ φύλακας Ἄγγελος στὸν κάθε ἄνθρωπο δίδεται ἀπὸ τὸν Θεὸ κατὰ τὴν ἐμψύχωση ἢ στὸ μυστήριο τῆς Βαπτίσεως;

Διαβάστε την απάντηση στο ερώτημα πατώντας εδώ [1]