- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

O προορατικός & ιαματικός ιερέας της εκκλησιαστικής ζωής και της κοινωνικής αλληλεγγύης


ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε ολόκληρο το βίο πατώντας εδώ [1]