- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Ναι ή όχι στην «Μετάφραση» της Λειτουργικής Γλώσσης – Ένα ερωτηματολόγιο – π. Αθανάσιος Λαγουρός

Ἕνα βιβλίο μικρὸ μὲν σὲ σχῆμα, ἀλλὰ γραμμένο μὲ μεγάλη πνοὴ καὶ ζωντανὸ παλμὸ, ἐκυκλοφορήθη πρὸ ἔτους. Τότε εἶχε σχεδιασθῆ καὶ καταγραφῆ ἡ παροῦσα βιβλιοκρισία, ἀλλὰ παρέμεινε ἡμιτελὴς καὶ ἀδημοσίευτη· ἐπειδή, ὅμως, τὸ ἀντικείμενό της παραμένει ἐπίκαιρο, δὲν θὰ ἦταν μάταιο νὰ παρουσιασθῇ σήμερα…

Διαβάστε την βιβλιοκρισία πατώντας εδώ [1]

Διαβάστε μια περίληψη του βιβλίου πατώντας εδώ [2]

Διαβάστε τα πρακτικά καθώς και αποσπάσματα εισηγήσεων του συνεδρίου "ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ", στο οποίο αναφέρεται η βιβλιοκρισία, πατώντας εδώ [3]