- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Κυριακή της Τυρινής († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία του γέροντα στην τράπεζα της Μονής το 2006

http://www.alopsis.gr/alopsis/2006_tin_kyriakin-tis_tyrinis.mp3 [1]