- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Κυριακή ΙΣΤ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του ότι ουδείς εστιν ο μη έχων τάλαντον (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. κε’ 14-30)

Διαβάστε τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 302 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ [1]