- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Κυριακή ΙΒ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του ότι ουχ ο πλούτος, αλλ’ η τούτου χρήσις σώζει ή κολάζει τον άνθρωπον (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. ιθ’ 16-26)

– Γιατί ο πλούσιος δύσκολα γίνεται τέλειος στα πνευματικά, σε αντίθεση με τον πτωχό;

– Πώς ο Θεός, ο Πατήρ πάντων, που αγαπά όλους και θέλει όλοι να σωθούν, διαμερίζει άνισα τα αγαθά Του, αναδυκνείοντας άλλους πτωχούς και άλλους πλούσιους;

– Με ποιό τρόπο σώζεται ο πλούσιος και με ποιό τρόπο ο φτωχός;

– Αφού ο πλούτος προξενεί πολλά εμπόδια εις την κατόρθωση της αρετής, πώς μπορεί να σωθεί ένας πλούσιος;

– Είναι ο πλούτος καλός ή κακός;

– Υπάρχουν παραδείγματα πλουσίων που ήσαν δίκαιοι και άγιοι;

– Είναι ο πλούτος πρόξενος κολάσεως;

– Είναι η πτωχεία αίτιον της αρετής;
Διαβάστε την ομιλία από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 262 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ [1]

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Ο πλούτος και η φτώχεια (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος) [2]

Περί πλούτου και πλουσίων (Αγ. Λουκάς Κριμαίας) [3]

Ομιλία για τους πλούσιους και φτωχούς ενώπιον της σωτηρίας (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς) [4]

«Όσον υπερέχεις κατά τον πλούτον, τόσον υστερείς κατά την αγάπην» (Μέγας Βασίλειος) [5]

Κοινωνικά προβλήματα κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας: πλούτος, δουλεία, πόλεμος-ειρήνη (Παυλίνα Δούζη) [6]

Η Φιλοπτωχεία (Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος) [7]

Εύρος και βάθος της ελεημοσύνης – Ποιος είναι πλούσιος κατά τον Ιερό Χρυσόστομο (Στυλιανός Παπαδόπουλος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)

Η πείνα των πτωχών και η πλεονεξία-ασπλαχνία των πλουσίων, κατά τον Μ. Βασίλειο (Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκου και Αγ. Βλασίου Ιερόθεος)