- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Κυριακή Β’ Ματθαίου: Ομιλία κατά των μη μεριμνώντων περί της ψυχής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. δ’ 18-23)

– Ο Χριστός προσκαλεί τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Γιατί όμως δεν ενεργεί ο λόγος Του στις καρδιές των ανθρώπων όπως παλαιότερα; Γιατί μένουμε αδιόρθωτοι στην αμαρτία;

– Γιατί έχει σκληρυνθεί η καρδιά των ανθρώπων και έχει γίνει ανεπίδεκτη του φωτισμού των λόγων του Θεού;

– Ποιους τρόπους μετέρχεται ο Θεός για να προσκαλέσει τους σκληροκάρδιους ανθρώπους σε μετάνοια;

– Ποιο είναι το τέλος όσων δεν φροντίζουν για την σωτηρία τους; Διαβάστε την ομιλία από το “Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 149 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ [1]

;