Κυριακή Αʼ Λουκά: Ερμηνεία του Ευαγγελίου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


(Λουκ. ε’ 1-11)

– Ο Ιησούς όταν τελειώνει το πνευματικόν έργον, φροντίζει και για τα αναγκαία στο σώμα. Τί μας διδάσκει αυτό;

– Ποιό ήταν το αποτέλεσμα της υπακοής του Πέτρου και πότε οι κόποι μας έχουν αποτέλεσμα;

– Γιατί φοβήθηκε ο Πέτρος τον Ιησού;

– Ποιοί ήσαν αυτοί που άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Ιησού;

– Γιατί ο ένας ευαγγελιστής ομιλεί για την θάλασσα της Γαλιλαίας και για το ίδιο περιστατικό ο άλλος ευαγγελιστής ομιλεί για την λίμνη της Γεννησαρέτ;

– Γιατί ο ένας ευαγγελιστής λέγει ότι έπλεναν τα δίχτυα, ενώ ο άλλος ότι ψάρευαν;

– Γιατί ούτε ο Ματθαίος ούτε ο Μάρκος δεν διηγούνται το θαύμα;
Διαβάστε την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 1 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 5 Βαθμολογία: 3.8]