- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Κρίσεις και Σχόλια στο περιεχόμενο του βιβλίου: ‘Ασκητική της αγάπης’ Γαβριηλίας μοναχής (Ιεροδιάκονος Βασίλειος Σπηλιόπουλος)


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ (π. Σαράντης Σαράντος)

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο εδώ [1]

‘Ενστάσεις επί των ενστάσεων’ [2]: Απάντηση στις ενστάσεις για την συγκεκριμένη βιβλιοκριτική