Η τεχνολογία αυξάνει τον… αυτοθαυμασμό μας! (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Κάποτε, καλοί μου φίλοι, ὑπῆρχε ὁ νάρκισσος (μυθικὸ πρόσωπο). Ἦταν – λέει – ἕνας νέος ἀπὸ τὴ Βοιωτία, ὁ ὁποῖος… θαμπωνόταν πολὺ ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν ὀμορφιά! Τόσο πολὺ ποὺ ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ ἐρωτευτεῖ ἀκόμη καὶ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό!! Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ τοῦ ἄρεσε νὰ καθρεπτίζεται στὰ νερὰ τῆς λίμνης, γιὰ νὰ τόν… ἀπολαμβάνει! Ὥσπου μία φορά, τόσο πολὺ θαύμασε τὸν ἑαυτό του καθὼς τὸν ἔβλεπε στὰ γαλήνια νερά της, ποὺ ἔσκυψε νὰ τόν… φιλήσει! Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ πνιγεῖ καὶ νὰ χάσει τὴ ζωή του!! Ἀπ’ αὐτὴ τὴν τόσο ἀρρωστημένη συμπεριφορὰ προέκυψε ναρκισσισμός, δηλαδὴ ὁ αὐτοθαυμασμός!

Κάποτε βγάζαμε φωτογραφία ἕνα πανέμορφο τοπίο, ἕνα ἡλιοβασίλεμα, ἕνα καταπράσινο δάσος. Ἤ καὶ μὲ τὴν παρέα μας ἀκόμη, ἔτσι ὅπως εἴμαστε, ὅλοι μαζί. Σήμερα οἱ φωτογραφίες εἶναι κυρίως μὲ τὸν ἑαυτό μας, γιατί μᾶς ἔδωσε ἡ τεχνολογία ὅλα τὰ μέσα καὶ τὰ κίνητρα νὰ κάνουμε αὐτό!

Κάποτε παρακαλούσαμε ἕνα διερχόμενο (ἢ μᾶς παρακαλοῦσε κι ἐκεῖνος) νὰ βγάλουμε μία φωτογραφία μὲ μᾶς μέν, ἀλλὰ μέσα σὲ ὅλα αὐτά. Τώρα μποροῦμε καὶ τὴ βγάζουμε μόνοι μας, γιατί ἡ κουλτούρα τῶν κοινωνικῶν δικτύων (social media) αὐτὸ μᾶς ἐπιτάσσει!

Πρόκειται γιὰ τὶς φωτογραφίες τύπου «Selfies», οἱ ὁποῖες μαζὶ μὲ τὰ «likes», ἔρχονται νὰ τροφοδοτήσουν καὶ μάλιστα ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, τὸ φαινόμενο τοῦ αὐτοθαυμασμοῦ. Τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο τελικά, παρὰ ἡ σύγχρονη ἐξέλιξη καὶ ἡ σύγχρονη ἔκφραση τοῦ ναρκισσισμοῦ.

Στ’ ἀλήθεια, τί ἀκριβῶς συμβαίνει; Θὰ περιοριστοῦμε μόνο στὸ φαινόμενο «Selfie», ἐπειδὴ στὸ φαινόμενο «like» ἔχουμε ἀναφερθεῖ στὸ παρελθόν. Κι ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους …

Τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ὀνομασία

Ἡ λέξη «selfie» σημαίνει αὐτὸ – φωτογραφία. Δηλαδὴ ἡ φωτογραφία ποὺ βγάζει κανεὶς μόνος του καὶ στὸν ἑαυτό του. Εἶναι μία αὐτο– προσωπογραφία ἢ ἀλλιῶς ἕνα αὐτο–πορτρέτο. Ἢ ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ αὐτὸ- ἀπεικόνισή μας καὶ μάλιστα στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, καθόσον – λέει – εἶναι ἀδύνατο νὰ περιηγηθεῖ κανεὶς σ’ αὐτὰ χωρὶς νὰ ὑπάρχει αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ φωτογραφία.

Στὰ τέλη τοῦ 2013 προστέθηκε στὸ Λεξικὸ τῆς Ὀξφόρδης, ποὺ τὴν ἀνακήρυξε μάλιστα καὶ ὡς λέξη τῆς χρονιᾶς. Ἔκτοτε καὶ μόλις σ’ ἕνα χρόνο ἡ χρήση της αὐξήθηκε κατὰ 17.000 %!!! Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἶναι νέος ὅρος καὶ μάλιστα μὲ τεράστια ἀπήχηση.

Ταυτόχρονα προστέθηκαν καὶ οἱ ἑξῆς γλωσσικοὶ παραλληλισμοί, ἀργκὸ ὁρολογίες, ὅπως θὰ τὶς λέγαμε:

• Helfie, ποὺ σημαίνει «ἐσὺ καὶ τὰ μαλλιά σου»!

• Welfie, ποὺ σημαίνει «ἐσὺ μὲ μία δραστηριότητα»!

• Belfie, ποὺ σημαίνει «ἐσὺ σὲ μία συγκεκριμένη στάση»!

• Drelfie, ποὺ σημαίνει «ἐσὺ στὸ μεθύσι σου ἐπάνω»!

Ἡ ἱστορία τοῦ φαινομένου

Ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ πρώτη «selfie» φωτογραφία ἔγινε τὸ 1839, ὅταν ὁ φωτογράφος Robert Cornelius κατόρθωσε νὲ τραβήξει μία φωτογραφία μὲ τὸν ἑαυτό του παραμένοντας ἀκίνητος γιὰ κάπου 15΄!

Ἡ πρώτη ἔφηβη σὲ πόζα «selfie» εἶναι ἡ Δούκισσα Ἀναστασία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία τὸ 1914 αὐτὸ-φωτογραφήθηκε μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς καθρέφτη, ἐνῷ ἦταν μόλις 13 ἐτῶν!

Μετὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν φωτογραφικῶν μηχανῶν, ἰδιαίτερα δὲ τῶν κινητῶν καὶ τῶν τάμπλετ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν δημιουργία καὶ τὴν ἐξάπλωση τῶν κοινωνικῶν δικτύων (social media) βρῆκε τεράστια ἀπήχηση. Μάλιστα στὰ τελευταῖα θὰ λέγαμε πὼς δὲν ὑπάρχεις, ἂν δὲν χρησιμοποιεῖς τὶς φωτογραφίες «selfie».

Ἔτσι τὸ φαινόμενο τῆς αὐτοπροβολῆς καὶ τοῦ αὐτοθαυμασμοῦ, λὲς καὶ περίμενε τὴν κατάλληλη αὐτὴ στιγμὴ τῆς τεχνολογίας, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐκφρασθεῖ, ἡ δὲ τεχνολογία μὲ τὰ μηχανήματα καὶ τὶς ἐφαρμογές της τροφοδότησε καὶ ἐξύψωσε αὐτὴ τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία σὲ ἄνευ προηγουμένου κατάσταση.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, μία μανία ἀπ’ αὐτὲς ποὺ ἔχουν καταγραφεῖ στὸ διαδίκτυο, τὸ λεγόμενο Selfie Olympics, μὲ τὸ σλόγκαν «How strong is your selfie game», τί ἔκανε; Ὠθοῦσε τοὺς χρῆστες νὰ αὐτο–φωτογραφίζονται καὶ μάλιστα μὲ τρελλὲς καὶ ἐπικίνδυνες πόζες!!! Γιὰ νὰ τὶς κάνει τί; Μὰ γιὰ νὰ τὶς ἀναρτοῦν στὸ facebook καὶ τὸ twitter διεκδικώντας τά, κατὰ τὸ δυνατὸν περισσότερα, Likes!!!

Οἱ διαστάσεις του

Τὸ φαινόμενο δὲν εἶναι ἁπλό, ἀλλὰ πάρα πολὺ μεγάλο καὶ σύνθετο. Ξεκίνησε σὰν ἀστεῖο, «ἔτσι γιὰ νὰ γίνεται χαβαλὲς στὴν παρέα», γιὰ νὰ καταλήξει νὰ γίνει μόδα, ἐθισμός, ὥς καὶ μανία ἀκόμη!

Ὅποιος ἀγοράζει σήμερα κινητό, τὸ θέλει νὰ εἶναι καὶ μὲ τὴν εὐκρινέστερη δυνατὴ κάμερα, ἀδιάφορο πόσο κοστίζει!

Ἡ φωτογραφία selfie τραβιέται σὲ κάθε εὐκαιρία καὶ δραστηριότητα. Ἀπὸ τὸ γυμναστήριο μέχρι καὶ τὶς κηδεῖες!

Σύμφωνα μὲ τὴν Google κάθε μέρα πραγματοποιοῦνται περὶ τὰ 100 ἑκατομμύρια φωτογραφικὲς λήψεις μόνο μὲ συσκευὲς Android!!!

Οἱ γνωστοὶ τεχνολογικοὶ κολοσσοὶ παρουσιάζουν ὅλο καὶ κάποιες νέες ἐφαρμογὲς στὰ τεχνολογικά τους προϊόντα τόσο στὴ λήψη ὅσο καὶ στὴν ἀνάρτηση καὶ προβολὴ τῶν φωτογραφιῶν selfie (πρόχειρα ἀναφέρουμε τὴν ἐφαρμογὴ «Microsoft Selfie» τῆς Microsoft).

Δὲν εἶναι τυχαῖο πού, σύμφωνα μὲ τὶς ἔρευνες, οἱ πιὸ σημαντικὲς λειτουργίες τῶν «ἔξυπνων κινητῶν» σήμερα εἶναι οἱ ἑξῆς τέσσερις: Φωτογραφίες, κοινωνικὰ δίκτυα, σερφάρισμα στὸ διαδίκτυο καὶ e-mail.

Πέραν τοῦ ὅτι, ἰδιαίτερα τὸ Instagram ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, ἐξειδικεύεται, προβάλλει καὶ προωθεῖ τὸ φαινόμενο.

Ὥς καὶ ὁ πρώην πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπαρὰκ Ὀμπάμα δήλωσε ὅτι εἶναι «δέσμιος τῶν selfie»!

Ἔφθασε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸ φαινόμενο ἀκόμη καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ Ψυχιατρικὴ Ἑταιρεία. Ἡ ὁποία, μάλιστα, τὸ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ψυχιατρικὴ διαταραχή, ὅπως πιὸ κάτω θὰ δοῦμε.

Ἀπὸ ἔρευνα τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας Ford σὲ 7.000 νέους ἑπτὰ εὐρωπαϊκῶν χωρῶν διαπιστώθηκε ὅτι 1 στοὺς 4 βγάζει φωτογραφία selfie ἐνῷ ὁδηγεῖ!!! Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ μήνυμά της πρὸς τοὺς νέους εἶναι τοῦτο: «Ἂς μὴ εἶναι ἡ selfie ἡ τελευταία φωτογραφία ποὺ θὰ βγάλετε στὴ ζωή σας»!

Στὴν Κίνα ὑπάρχουν πλέον καὶ εἰδικὰ στούντιο γιὰ selfie ποὺ ἔχουν ἀναχθεῖ ἀκόμη καὶ σὲ νέα μορφὴ διασκέδασης. Ἐκεῖ μπορεῖ κανεὶς νὰ τραβήξει πάνω ἀπὸ 200 τέτοιες φωτογραφίες!

Οἱ διαβαθμίσεις του

Ὑπάρχουν δὲ καὶ διαβαθμίσεις τῆς λεγόμενης «σελφίτιδας» (selfitis), ὡς ἑξῆς:

1. Στὸ πρῶτο στάδιο φωτογραφίζει κανεὶς τὸν ἑαυτό του 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, χωρὶς ἀνάρτηση στὸ διαδίκτυο (ἁπλὴ μορφὴ «σελφίτιδας»)!

2. Στὸ δεύτερο στάδιο φωτογραφίζει κανεὶς τὸν ἑαυτό του 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, μὲ ἀνάρτηση στὸ διαδίκτυο (ὀξεῖα μορφὴ «σελφίτιδας»)! Καὶ

3. Στὸ τρίτο στάδιο φωτογραφίζει κανεὶς ἀκατάπαυστα τὸν ἑαυτό του ὅλη τὴν ἡμέρα καὶ κάνει ἀνάρτηση στὸ διαδίκτυο τουλάχιστον 6 φορὲς τὴν ἡμέρα (ἀθεράπευτη μορφὴ «σελφίτιδας»)!

Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ κέντρο τῶν πάντων δὲν εἶναι οὔτε κάτι ἄλλο, οὔτε κάποιος ἄλλος, ἀλλὰ ἡ αὐτοῦ μεγαλειότητα ὁ… ἑαυτός μας! Τουτέστιν τὸ ἐγώ μας! Ἐμεῖς καὶ μόνον ἀποκλειστικά! Ὅλα καὶ ὅλοι μπαίνουν στὴν ἄκρη, ὅπως καὶ καταργοῦνται, χάριν τοῦ ἑαυτοῦ μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ κέντρο τῶν πάντων. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ λεγόμενο selfies!!!

Ποιὲς ἡλικίες τὸ χρησιμοποιοῦν περισσότερο;

Τὸ φαινόμενο εἶναι ἀσφαλῶς περισσότερο νεανικό. Στὶς ἡλικίες τῶν 14 – 18 ἐτῶν κάνει κυριολεκτικὰ θραύση. Σύμφωνα μὲ πανεπιστημιακὴ ἔρευνα μὲ τὴν ὀνομασία «SelfieCity» ποὺ ἔγινε σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ὁ μέσος ὅρος ἐκείνων ποὺ φωτογραφίζονται μὲ selfie εἶναι 23,7 ἐτῶν.

Ἔρευνα τῆς Σχολῆς Ψυχολογίας τοῦ Flinder University τῆς Ἀδελαΐδας (Αὐστραλία) ἔδειξε ὅτι τὸ 72% τῶν κοριτσιῶν 12-16 ἐτῶν ἀνεβάζουν φωτογραφίες τους στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, ἐνῷ στὶς ΗΠΑ τὸ ποσοστὸ αὐτὸ στοὺς ἐφήβους φθάνει τὸ 91%!!!

Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὅσων ἀναφέραμε στὸ προηγούμενο (τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ὀνομασία τῶν selfies, τὴν ἱστορία τοῦ φαινομένου, τὶς διαστάσεις του, τὶς διαβαθμίσεις του καὶ σὲ ποιὲς ἡλικίες βρίσκει περισσότερο ἀπήχηση), τώρα θὰ δοῦμε καὶ τὰ ἑξῆς, μὲ τὰ ὁποῖα καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ θέμα μας…

Γιατί αὐτοφωτογραφιζόμαστε;

Νὰ ἕνα καίριο ἐρώτημα στὸ θέμα μας. Ἡ ἀπάντηση ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ βρίσκεται στὰ ἑξῆς τρία σημεῖα:

1. Γιὰ νὰ ἀποδείξουμε ὅτι… ὑπάρχουμε! Ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι, οὔτε καὶ ἀποξενωμένοι, ὅπως ἀκόμη κι ἐμεῖς νομίζουμε. Καὶ γιὰ τοῦτο οἱ selfies εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς μοναξιᾶς μας! Ἰσχύει μὲ αὐτὸ ἡ ρήση τοῦ Ρενὲ Ντεκὰρτ «κοινοποιῶ ἄρα ὑπάρχω»! Δηλαδὴ εἶναι μία κραυγὴ τοῦ τύπου «μὲ ἀγνοεῖτε κι ὅμως εἶμαι ἐδῶ καὶ μάλιστα μὲ τά… κάλλη μου»!!!

2. Ἐπειδὴ νοιώθουμε μειονεκτικὰ ἔναντι τῶν ἄλλων! Μὲ τὶς selfies εἶναι σὰν νὰ θέλουμε νὰ ποῦ­με σὲ ὅλους: «Δές, κι ἐγὼ εἶμαι ὄμορφος (η)», «δές, κι ἐγὼ διασκεδάζω», «δές, κι ἐγὼ πῆγα σ’ αὐτὸ τὸ μέρος», «δές, κι ἐγὼ ἔχω μία γεμάτη καὶ κεφάτη ζωή», «δές, κι ἐγὼ βρέθηκα μὲ κάποιους ἐπώνυμους» κ.λπ. Πολλὲς φορὲς θέλουμε νὰ δείξουμε ὅτι εἴμαστε καλύτεροι καὶ ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ προβάλλουν τὰ περιοδικά. Πέραν τοῦ ὅτι πολλοὶ τὸ κάνουν αὐτὸ καὶ γιὰ νὰ προκαλέσουν τὴ ζήλεια, ἀκόμη δὲ καὶ τὸν φθόνο τῶν ἄλλων!

Ὡστόσο ἂς ἔχουμε ὑπόψη μας κι αὐτό: Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian τοῦ Μονάχου «οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι οἱ δικές τους selfies εἶναι ἀνώτερες αὐτῶν ποὺ βγάζουν οἱ ἄλλοι. Κι αὐτὸ ἐξηγεῖ ἐν μέρει, γιατί ὅλοι βγάζουν selfies. Κι ἂν ὅλοι σκέφτονται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, δὲν μᾶς ἐκπλήσσει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κόσμος εἶναι γεμάτος φωτογραφίες τέτοιου τύπου». Πόσο ἀποκαλύπτει τὰ κόμπλεξ μας κι αὐτό!

3. Γιὰ λόγους ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς ἄλλους! Ἰδιαίτερα οἱ ἔφηβοι καὶ οἱ νέοι αὐτὸ τὸ ὁποῖο διακαῶς ἐπιθυμοῦν εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἄλλων. Μὲ τὴν διάσταση ποὺ ἔχουν φέρει τὰ κοινωνικὰ δίκτυα στὴν αὐτοπροβολὴ καὶ τὸν αὐτοθαυμασμό, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὰ «like» γιὰ ὅ,τι ἀνεβάζουν σ’ αὐτά, νοιώθουν «ὡραῖα» καὶ ὅτι εἶναι μοναδικοί, ὅταν εἶναι αὐτοὶ ποὺ εἶναι! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ αὐξάνεται καὶ ἡ αὐτοπεποίθησή τους!

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐπειδὴ νοιώθουν «καλὰ» ἔτσι, συν­εχίζουν νὰ τροφοδοτοῦν τὸ «σύστημα» μὲ ἀκόμη πιὸ περίεργες φωτογραφίες, ἀκόμη πιὸ προκλητικές, μὲ ἀκόμη πιὸ πολλὲς γκριμάτσες, ἐκθέτοντας ἔτσι τὸν ἑαυτό τους ἀνεπανάληπτα θὰ λέγαμε. Κατὰ τοὺς ψυχολόγους οἱ ἔφηβοι χρησιμοποιοῦν ὅλα αὐτὰ ὡς μέρος διαμόρφωσης τῆς ταυτότητάς τους.

Ὅμως, ὅπως πολλὲς φορὲς συμβαίνει, μπορεῖ τὰ σχόλια τῶν ἄλλων νὰ εἶναι ἀρνητικὰ ποὺ φθάνουν ὥς καὶ τὸν κυβερνο – ἐκφοβισμὸ ἀκόμη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνεται δραματικὰ ἡ αὐτοπεποίθηση, τὴν ὁποία ἐπιδιώκουν!

Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις;

Ἂν καὶ τὸ φαινόμενο εἶναι καινούργιο καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ ἔρευνες συνεχίζονται, θὰ μπορούσαμε νὰ ἀπαριθμήσουμε μερικὲς ἀπ’ αὐτὲς μὲ τὰ ὥς τώρα δεδομένα, ὅπως:

1. Αὐξάνουν τὴν ἐμμονὴ στὸν ἑαυτό μας! Οἱ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἔχουν μετατρέψει μία ὁλόκληρη γενιὰ χρηστῶν σὲ ἀνθρώπους μὲ ἐμμονὴ στὸν ἑαυτό τους! Καὶ ἐπιπλέον τροφοδοτοῦν μία παιδιάστικη ἐπιθυμία, κατὰ τὴν ὁποία τὰ παιδιὰ ζητοῦν τὴν προσοχὴ καὶ τὴν ἐπιβράβευση ἀπ’ τοὺς γονεῖς τους σ’ αὐτὸ ποὺ κάνουν! Μάλιστα κατὰ τοὺς καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης ἡ κατάσταση αὐτὴ μὲ τὶς selfie μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ κρίση ταυτότητας.

Ὑποστηρίζουν χαρακτηριστικά: «Γιατί κάποιος νὰ νοιάζεται γιὰ τὸ πρωινὸ ποὺ ἔφαγαν οἱ φίλοι του; Θυμίζει τὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ συνέχεια φωνάζουν: Μαμά! Μαμά! ἔκανα αὐτό! Ἔκανα τὸ ἄλλο! Εἶναι σχεδὸν σὰν νὰ παθαίνουν οἱ ἄνθρωποι κρίση ταυτότητος»!

2. Αὐξάνουν τὸν ναρκισσισμό μας! Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς ἐπιδοκιμασίας τῶν ἄλλων ποὺ δεχόμαστε. Αὐτὸ μᾶς ὠθεῖ νὰ δημοσιεύουμε ὅλο καὶ περισσότερες selfies. Μάλιστα ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὀχάιο ποὺ δημοσιεύτηκε μὲ τὸν τίτλο «Personality and Individual Differences» συνδέει τὸ φαινόμενο τῶν selfie καὶ μὲ τὸν ναρκισσισμό, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ψυχοπάθεια! Ἐπιπλέον ἀποκάλυψε ὅτι αὐξάνει ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴν ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορά μας!

3. Μειώνουν τὴν ποιότητα τῶν σχέσεών μας μὲ τοὺς ἄλλους, ἀπ’ ὅλη αὐτὴ τὴν αὐτοπροβολή. Ἀκόμη καὶ ἂν τὴν ἀνέχονται οἱ φίλοι μας, εἶναι γιατί κι ἐμεῖς ἀνεχόμαστε τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ποὺ κάνουν οἱ ἴδιοι! Καὶ τί εἴδους φιλία μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτή;

Ὅπως ἀποξενώνεται κανεὶς ἀπ’ τοὺς φίλους του, ὅταν μιλάει συνέχεια γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει, ὅταν ποστάρουν συνεχῶς selfies.

Οἱ σοβαροὶ φίλοι, πάντως, στὰ σίγουρα θὰ μᾶς θεωρήσουν ὅτι εἴμαστε ρηχοί, ὡραιοπαθεῖς, ἐγωκεντρικοί, καὶ – κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο – ψώνια. Ὁπότε εἶναι θέμα χρόνου νὰ μᾶς ἐγκαταλείψουν!

4. Μειώνουν (ἀντὶ νὰ αὐξάνουν) τὴν αὐτοπεποίθησή μας! Αὐτὸ ὑποστηρίζει ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian τοῦ Μονάχου.

5. Μεγαλώνουν τὸν ψεύτικο κόσμο μέσα μας καὶ γύρω μας! Καὶ τοῦτο γιατί ἡ εἰκόνα ποὺ δημιουργοῦμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, εἶναι ὡραιοποιημένη καὶ ἀνάλογα προβαλλόμενη. Κι ἂν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι τὸ ἴδιο κάνουν καὶ οἱ ἄλλοι γιὰ τὸν δικό τους ἑαυτό, τότε ἔχουμε μία εἰκονικὴ κοινωνία πόρρω ἀπέχουσας τῆς πραγματικῆς!

6. Μεγαλώνουν καὶ τὴ μοναξιά μας! Ἡ μοναξιὰ αὐξάνει τὴν ἐγωκεντρικότητα καὶ ἡ τελευταία αὐξάνει τὴ μοναξιά. Πρόκειται γιὰ ἕνα φαῦλο κύκλο. Αὐτὸ ὑποστηρίζει μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγο, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «Personality and Social Psychology». Ἐπισημαίνεται ἐπιπλέον ὅτι ὁ ἐγωκεντρισμὸς μόνο βραχυπρόθεσμα μπορεῖ νὰ προστατεύσει τοὺς μοναχικοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ σὲ βάθος χρόνου συσσωρεύονται οἱ ἐπιζήμιες ἐπιπτώσεις τῆς μοναξιᾶς.

7. Ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὴν ψυχική μας ὑγεία! Σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ἡ κατανάλωση πολὺ χρόνου κάθε μέρα στὴν ἐνημέρωση τοῦ προφίλ μας ἢ παρακολουθώντας τὰ προφὶλ τῶν ἄλλων, δημιουργοῦν ἐθισμὸ ποὺ ἐπηρεάζει τὴν ψυχική μας ὑγεία. Δημιουργεῖ διαταραχὲς ὅπως ἡ διαταραχὴ δυσμορφίας σώματος, ἡ ἰδεοψυχαναγκαστικὴ διαταραχή, ἡ κατάθλιψη, τὸ ἄγχος κ.λπ.

8. Σαφῶς ἀποπροσανατολίζουν! Γιατί ὁ ἄνθρωπος πλέον, εἰδικὰ δὲ ὁ νέος, ἀσχολεῖται ὁπωσδήποτε μὲ κατώτερα πράγματα καὶ χάνει τὸ χρόνο του σ’ αὐτά, ὅταν ἡ ἀνάγκη εἶναι νὰ ἐπενδύουμε τὸ χρόνο καὶ τὶς δυνάμεις μας σὲ ἀνώτερα πράγματα, ὅπως εἶναι ἡ σπουδές μας καὶ ἡ πνευματική μας προκοπή.

Οἱ selfies σαφῶς ἐνοχλοῦν!

Σύμφωνα μὲ τὴν μνημονευθεῖσα ἔρευνα τοῦ Παν­επιστημίου Ludwig Maximilian τοῦ Μονάχου τὸ 82% τῶν ἀνθρώπων τοῦ δείγματος ποὺ ἐξετάστηκε, δήλωσαν ὅτι προτιμοῦν νὰ βλέπουν ἄλλου εἴδους φωτογραφίες στὰ κoινωνικὰ δίκτυα παρὰ τὶς selfies!

Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ ἀμερικανικοῦ κολοσσοῦ eBay, στὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος 1.000 ἄτομα ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο, ἡ πλειονότητα χαρακτηρίζει τὶς selfies ἐνοχλητικές! Τὸ 69% εἶπε ὅτι «μισεῖ» ὅσους τραβοῦν selfies μπροστὰ σὲ καθρέφτες!

Τὸ Ἐργαστήριο Ἐπιστήμης τῶν Ὑπολογιστῶν καὶ Τεχνητῆς Νοημοσύνης (CSAIL) τοῦ Πανεπιστημίου ΜΙΤ, ἔχοντας ὑπόψη του πόσο βαρετὲς εἶναι οἱ selfies δημιούργησε ἕνα εἰδικὸ ἀλγόριθμο, προκειμένου νὰ ἀναπτύξει εἰδικὴ ἐφαρμογὴ στὰ κινητά. Καὶ τί θὰ κάνει αὐτὴ ἡ ἐφαρμογή; Θὰ συμβουλεύει τὸν χρήστη πόση ἀπήχηση θὰ ἔχει ἡ selfie του καὶ ἀνάλογα νὰ παίρνει τὰ μέτρα του! Ὁ ἀλγόριθμος αὐτὸς λέγεται «βοηθὸς μάθησης»!

Ἂς προσεχθοῦν καὶ αὐτά…

1. Οἱ selfies, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, δὲν παύουν νὰ χτίζουν ἀκόμη κι αὐτὴ τὴν διαδικτυακή μας εἰκόνα, τὴν διαδικτυακή μας ταυτότητα καὶ τὴ διαδικτυακή μας φήμη. Τὸ ἔχουμε ἆραγε σκεφθεῖ;

2. Πῶς θὰ μᾶς φαινόταν ἆραγε, ἂν κατακλύζουμε ὅλες τὶς ἐπιφάνειες τοῦ δωματίου μας μὲ τὶς προσωπικές μας καὶ μόνο φωτογραφίες; Κι ἂν αὐτὸ τὸ κάναμε καὶ μὲ τὶς ἐπιφάνειες ὅλων τῶν δωματίων τοῦ σπιτιοῦ μας; Τί θὰ ἔλεγαν οἱ ἄλλοι γιὰ μᾶς, ἀκόμη κι ἂν εἶναι οἱ γονεῖς καὶ τὰ ἀδέλφια μας; Κι ἂν αὐτὸ τὸ ἐπεκτείναμε καὶ στὴν ἐξώπορτα καὶ στοὺς δημόσιους χώρους τῆς γειτονιᾶς μας; Πολὺ περισσότερο μὲ τὸ διαδίκτυο! Ἂς σκεφτοῦμε, λοιπόν, πολὺ καλὰ τί δημοσιεύουμε σ’ αὐτό. Ὅπως τὸ «πῶς» καὶ τὸ «γιατί»! Καθὼς καὶ γιὰ ποιὸ λόγο καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους αὐτοφωτογραφιζόμαστε.

3. Στὴν ἐποχή μας δημιουργοῦνται καὶ προωθοῦνται κατάλληλα διάφορες κουλτοῦρες. Οἱ ὁποῖ­ες καὶ ἀναμφισβήτητα μᾶς χειραγωγοῦν. Καὶ πολὺ ἀποτελεσματικὰ μάλιστα, ὅταν πρόκειται γι’ αὐτὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν τεχνολογία. Στ’ ἀλήθεια τὸ ἔχουμε σκεφθεῖ; Τέτοια εἶναι κι αὐτὴ ποὺ ἐξετάζουμε. Αὐτὴ τῆς αὐτοπροβολῆς, τοῦ ναρκισσισμοῦ, τῆς ἐγωπάθειας. Ἐκείνης ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ λατρεία τοῦ… ἀνεπανάληπτου καὶ μοναδικοῦ ἑαυτοῦ μας! Καὶ τὴ λατρεία του!

4. Ὁ αὐτοπροβαλλόμενος – αὐτοθαυμαζόμενος θὰ εἶναι πάντοτε ἐγωιστής, ὑπερήφανος, ὑπερφίαλος, μεγαλομανής, ἀλαζόνας! Ποτὲ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἔρθει κοντὰ συναισθηματικὰ μὲ κάποιον. Οὔτε καὶ νὰ ἐνδιαφερθεῖ γι’ αὐτὸν καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσει! Ὡς ἐκ τούτου πάντοτε θὰ εἶναι «κλειστός», ἀπομονωμένος, μοναχικός, ζώντας μὲ τὸν φόβο τῆς κατάρρευσης. Πάντοτε θὰ εἶναι εὐάλωτος στὴν κριτικὴ καὶ θὰ πληγώνεται εὔκολα. Καὶ ποτέ του δὲν θὰ μετανοεῖ γιὰ κάτι, παρὰ μόνο γιὰ τὰ λάθη ποὺ τυχὸν ἔκανε στήν… αὐτοπροβολή του!

5. Πρόκειται γιὰ φοβερὸ πάθος. Ἕνα πάθος ποὺ μᾶς τὸ τροφοδοτεῖ γιὰ τὰ καλὰ ἡ τεχνολογία.

Συμπέρασμα

Θὰ βγάλουμε καὶ τέτοιες φωτογραφίες, καλοί μου φίλοι. Ὅμως ὅλα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἰσορροπία ἢ καὶ τὴν ἀνωτερότητα τοῦ σκοποῦ, ὅπως καὶ μὲ τὴν ἀνωτερότητα ἢ καὶ τὴν ἰσορροπία τῆς χρήσης. Εἶναι καλὸ νὰ μᾶς ἐπιδοκιμάζουν οἱ ἄνθρωποι. Ὅμως τὸ σημαντικότερο εἶναι οἱ πράξεις μας, ὅλες οἱ πράξεις μας, νὰ εἶναι τέτοιες ποὺ νὰ ἐπιδοκιμάζονται ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸ πᾶν εἶναι νὰ εἴμαστε κάτι, καὶ μάλιστα στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι νὰ φαινόμαστε στοὺς ἄλλους ὡς τέτοιοι, πάντοτε ἐκτιθέμενοι, κάποτε δὲ καὶ ἀνεπανόρθωτα.

 

(Πηγή: orthodoxostypos.gr)

[Ψήφοι: 6 Βαθμολογία: 5]