- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Η «κατ’ ενώπιον του λαού» τέλεσις της θείας Λειτουργίας (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης)

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1]