- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Η Θέωσις ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος της Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Ι. Μ. Δημητριάδος, που διοργανώθηκε από τον σύλλογο των «Τριών Ιεραρχών»

Η ομιλία χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη για να είναι πιο εύκολη η ανάκτησή τους.

Η Θέωσις, ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου

Α΄ Μέρος [1]  (Διάρκεια 14:15) (13.7 ΜΒ) (mp3) 

Β΄ Μέρος [2]  (Διάρκεια 15:25) (14.8 ΜΒ) (mp3)

Γ΄ Μέρος [3]  (Διάρκεια 13:10) (12.6 ΜΒ) (mp3)

Δ΄ Μέρος [4]  (Διάρκεια 06:45) (6.5 ΜΒ) (mp3)

Περισσότερες ομιλίες και άρθρα του γέροντα μπορείτε να βρείτε εδώ [5]