Η Θέωσις ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος της Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Ι. Μ. Δημητριάδος, που διοργανώθηκε από τον σύλλογο των «Τριών Ιεραρχών»
 • Η αιτία της πτώσης του ανθρώπου και οι συνέπειες αυτής της απομάκρυνσης από το Θεό.
 • Ο Θεός δίδει την δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει Θεός κατά Χάριν.
 • Η κληρονομιά της άρρωστης ανθρώπινης φύσεως και η νέα ζωή που ο Χριστός φέρνει στον κόσμο.
 • Η σωτηρία του ανθρώπου μόνο στην Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού.
 • Ουσία και ενέργειες του Θεού
 • Μόνο η Θ. Χάρις θεώνει ως άκτιστη ενέργεια του Θεού.
 • Προϋποθέσεις για την Θέωση: α) Ταπείνωσις. Ο Θεός κέντρο του κόσμου για τον ταπεινό Χριστιανό. β) Κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Μετάνοια, άσκησις, προσευχή.
 • Η Θέωσις για τους Ορθοδόξους δεν είναι μια κατάστασις ιδεαλιστική.
 • Στάδια της εμπειρίας της Θεώσεως. Δάκρυα μετανοίας, γλυκύτητα, θέαση του Ακτίστου Φωτός.
 • Η αντικατάσταση του πρωταρχικού σκοπού της ενώσεώς μας με τον Θεό, από δευτερεύοντες.
 • Ο κίνδυνος του ηθικισμού. Δεν είναι τα καλά έργα που σώζουν, αλλά η Χάρις του Θεού.
 • Η Θεοποιός ησυχία.

Η ομιλία χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη για να είναι πιο εύκολη η ανάκτησή τους.

Η Θέωσις, ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου Α΄ Μέρος  (Διάρκεια 14:15) (13.7 ΜΒ) (mp3)

Β΄ Μέρος  (Διάρκεια 15:25) (14.8 ΜΒ) (mp3)

Γ΄ Μέρος  (Διάρκεια 13:10) (12.6 ΜΒ) (mp3)

Δ΄ Μέρος  (Διάρκεια 06:45) (6.5 ΜΒ) (mp3)

Περισσότερες ομιλίες και άρθρα του γέροντα μπορείτε να βρείτε εδώ

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 5]