- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Η ανάγνωσις εν μεταφράσει των αγιογραφικών κειμένων (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης)

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1]