- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Ευλογημένο καταφύγιο (Φώτης Κόντογλου)

(ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΚΡΙΤΑΣ”)

Διαβάστε ορισμένα αποσπάσματα του βιβλίου πατώντας στους τίτλους:

Οι κρυφοί αιρετικοί και ο αποστεωμένος ορθολογισμός (Φώτης Κόντογλου) [1]

 

Το τρελλό νερό: Η αλήθεια, η ψευτιά, η ζωή και ο θάνατος (Φώτης Κόντογλου) [2]

 

Η ξενομανία μας (Φώτης Κόντογλου) [3]

 

Οι απλές χαρές του καλοκαιριού (Φώτιος Κόντογλου) [4]

 

Καρδία συντετριμένη: Αληθινή χαρά, η πονεμένη (Φώτης Κόντογλου) [5]

 

‘Τη πτωχεία τα πλούσια’: Η γνήσια Ελληνική τέχνη (Φώτης Κόντογλου) [6]

 

Δροσίσετε την ψυχή σας στην καλωσύνη και αγιότητα (Φώτης Κόντογλου) [7]

 

Ρημαγμένες ψυχές. Από τις βαθυστόχαστες θεωρίες. (Φώτης Κόντογλου) [8]

 

Η φιλαργυρία. Η βαρειά αρρώστεια της ψυχής (Φώτης Κόντογλου) [9]