- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

ΕΡΕΙΣΜΑ: “Το πνεύμα της θείας Λατρείας” (Ιωάννης Φουντούλης)

Νέο τεύχος από το περιοδικό "Έρεισμα". Έκδοσις υπό των πατέρων της Ιεράς Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών.

α) Η χριστιανική θεία λατρεία είναι λατρεία υπερκόσμιος
β) Ο ασκητικός χαρακτήρ της θείας λατρείας
γ) Ο μυστηριακός χαρακτήρ της θείας λατρείας
δ) Ο ιερατικός χαρακτήρ της χριστιανικής λατρείας

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού πατώντας εδώ [1] (Αρχείο pdf 1,5 MB)

ΑΛΛΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:

τ. 6: Η Κυριακή Προσευχή (Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων) [2]

τ. 8: Ένα οδοιπορικό στο Κοσυφοπέδιο [3]

τ. 9: Η στολή η πρώτη. Μια θεολογική θεώρηση του ενδύματος [4]

τ. 10: Μια ορθόδοξη θεώρησι του ανθρώπου κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό [5]

Δείτε άλλες εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοποδαριτίσσης πατώντας εδώ [6]

Διαβάστε άρθρα του γέροντα της Ιεράς Μονής πατώντας εδώ [7]