- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Επιστολή-παρέμβαση για την Κάρτα του Πολίτη

Τα Συνεργαζόμενα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης απέστειλαν την συνημμένη επιστολή-παρέμβαση για την Κάρτα του Πολίτη σ᾽ όλους τους αρχιερείς [1]και τους βουλευτές [2]του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Η επιστολή υπογράφεται από 25 Σωματεία.

Επιστολή προς Μητροπολίτες [1]

Επιστολή προς Βουλευτές [2]