- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Εις το Μέγα Σάββατον († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία του γέροντα στην τράπεζα της Μονής το 2007.

http://www.alopsis.gr/alopsis/MegaSabb.mp3 [1]