«ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ;» (Παναγιώτη Σημάτη, Θεολόγου)

(Εκδόσεις “ΤΗΝΟΣ“)

Το Filioque  αποτελεί άραγε αιρετική δοξασία και ο Πα­πισμός είναι αίρεση; Γνωρίζω πως στο ανωτέρω ερώτημα επίσημα εκκλησιαστικά χείλη ή απαντούν πως το θέμα είναι θεολογούμενο ή αρνούνται να υποστηρίξουν ευθέως ότι αποτελεί αίρεση. Κι όμως είναι σταθερή η θέση των Πατέρων της Εκκλησίας πως το Filioque είναι αίρεση, θέση που απορρέει από την εκπεφρασμένη αποκάλυψη και διδασκαλία του ίδιου του Κυρίου, ο οποίος κατά τον Άγιο και Μέγα Φώτιο «δυο φορές είπε πως το Αγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πα­τέρα», επειδή κάποιοι αιρετικοί στο μέλλον θα παραποι­ούσαν τους λόγους Του. Και είναι επίσης γνωστό στους θε­ολόγους, πως η περί πρωτείου και «περί Filioque διδασκα­λία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχουν άμεσον ή έμμεσον αιτιολογικήν σχέσιν προς πάσας σχεδόν τας μετά το σχίσμα επισημανθείσας διαφοροποιήσεις εις την θεολογίαν της Δύσεως». Γνωρίζω, ότι για τον πολύ κόσμο η εξέταση αυτών των θεμάτων θεωρείται σχολαστικισμός. Για όσους γνωρίζουν όμως τη θεολογία της Εκκλησίας μας, το θέμα αυτό δεν αποτελεί παρονυχίδα, αλλά είναι θέμα ζωτικό, αφού για την Ορθόδοξη Εκκλησία τα Δόγματα και οι Κανόνες έχουν σωτηριολογικό και θεραπευτικό ρόλο και δεν είναι ιδεολογικές ωραιολογίες ούτε θεωρητικές ή φιλοσοφικές προτά­σεις και αναζητήσεις. Γι’ αυτό, και το μεγάλο ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την απόλυτη πιστότητα στα Δόγματα, δεν δηλώνει στενοκεφαλιά και συντηρητισμό, όπως κάποιοι εκκοσμικευμένοι χριστιανοί νομίζουν. Ως εκ τούτου θεωρώ χρήσιμο να υπάρξει ένα βοήθημα, που να συγκεντρώνει όλες τις επ’ αυτού του θέματος επίση­μες ορθόδοξες καταγραφές.

(Απόσπασμα από την Εισαγωγή)

ΕΡΩΤΗΜΑ “ΑΛ. ΟΨ.”: Γιατί το βιβλίο δεν κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας; Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το περιεχόμενό του τότε πρέπει να το μάθουμε. Αν όμως δεν υπάρχει, γιατί;

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]