- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Εγκώμιο στην Κοίμηση της Θεοτόκου (Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός)

Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου». Ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι θὰ σὲ μακαρίζουν, γιατί μονάχα Σὺ εἶσαι ἄξια γιὰ μακαρισμό!

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1]