- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Γ’ Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία του γέροντα στην τράπεζα της Μονής το 2003.

http://www.alopsis.gr/alopsis/2003.tin_kyraki_tis_stayroproskyniseos.mp3 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: koinoniaorthodoxias.org)