- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Ατοπα εορτών κατά τον Ιερό Χρυσόστομο (Αρχ. Μελέτιος Απ. Βαδραχάνης)

Περιληπτική διασκευή σε μέρος του λόγου του αγίου Χρυσοστόμου που επιγράφεται "Λόγος ταις καλάνδαις".
Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1]

(Πηγή: "ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ")