Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΔ’: Ερμηνεία εις την Β’ προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου της ΙΔ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Β’ Κορ. α’ 21 – β’ 4)

  • Για ποιους λόγους έγραψε την β’ προς Κορινθίους επιστολή του ο απ. Παύλος;
  • Είναι η αλήθεια της πίστεως εις τον Υιόν του Θεού μεταβλητή;
  • Με ποιον τρόπο ο Θεός “έχρισε”; Τι σημαίνει το “εσφράγισε”; Και τι είναι “ο εν ταις καρδίαις ημών αρραβών του πνεύματος”;
  • Η φράση του απ. Παύλου “εγώ δε μάρτυρα τον Θεόν επικαλούμαι…” είναι όρκος;
  • Ποιας χαράς ήταν συνεργός ο Παύλος; Με ποιον τρόπο έρχεται αυτή η χαρά στην καρδιά των πιστών;
  • Πώς ο Παύλος λάμβανε χαρά από αυτούς που ο ίδιος στεναχωρούσε;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 263 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 

 

 

 

 

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 4]