Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την προς Εφεσίους επιστολή του Παύλου της ΚΔ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Εφ. 2, 14-22) – Ο Χριστός ειρηνεύει και ενώνει τα δύο αντιμαχόμενα έθνη, των Ιουδαίων και των Εθνικών σε ένα έθνος το Χριστιανικόν. Με ποιο τρόπο το κατορθώνει;- Ποιο νόμο κατήργησε ο Χριστός αφού “ουκ ήλθε καταλύσαι τον νόμον”;

– Ποιος είναι ο καινός άνθρωπος και γιατί ονομάζεται έτσι;

– Ο Χριστός διά του σταυρού συμφιλιώνει τους δύο λαούς (Ιουδαίους και Εθνικούς) με τον Θεόν.

– Σε ποια πόλη και ποιών αγίων γίνονται συμπολίτες οι πιστεύοντες στον Χριστόν Εθνικοί και Ιουδαίοι;

– Γιατί αλλού ο Χριστός ονομάζεται θεμέλιον και αλλού κεφαλή;

Διαβάστε ολόκληρο την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 72 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]