Έφθα­σε η ώ­ρα να δρέ­ψω­με τους πι­κρούς καρ­πούς του «ευ­ρω­πα­ϊ­κού εκ­συγ­χρονισμού» μας…

theologia
Ως γνω­στόν, η Γαλ­λία εί­ναι ίσως το μό­νον ε­πι­σή­μως α­να­κη­ρυ­γμέ­νον «λα­ϊ­κόν (κο­σμι­κόν) κρά­τος» της Ευρώ­πης. Πώς όμως μία χώ­ρα, με μα­κράν χρι­στι­α­νι­κήν πα­ρά­δο­σιν, κα­τήν­τη­σε να ε­πι­ση­μο­ποι­ή­ση σή­με­ρα έ­να άθρη­σκον (ά­θε­ον) κα­θε­στώς;

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό άρθρο πατώντας εδώ

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CE%AD%CF%86%CE%B8%CE%B1%C2%AD%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CF%8E%C2%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AD%C2%AD%CF%88%CF%89%C2%AD%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B9%C2%AD%CE%BA%CF%81/">
SHARE
[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3.5]