μόρφωση

Μόρφωση και ευσέβεια (πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)

theologia

ΚΑΝΕΝΑΣ δέν µπορεῖ νά ἀµφισβητήσει τή µόρφωση σ᾿ ἕνα κληρικό ἤ µοναχό τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀπαραίτητη καί βοηθάει πολύ στό ποιµαντικό ἔργο. Ἰδιαίτερα στήν ἐποχή µας, πού οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀρκετή κοσµική µόρφωση καί ἀπαιτοῦν ἀπό τούς κληρικούς νά ἔχουν τά ἀνάλογα προσόντα προκειµένου νά ἐργάζονται ἀποδοτικά καί νά µποροῦν νά ἀνταποκρίνονται στίς σύγχρονες ἀνάγκες. Ὡστόσο, µόνη της ἡ µόρφωση δέν φτάνει. Εἶναι βέβαια χρήσιµο µέσον, δέν εἶναι ὅµως αὐτή πού θά βοηθήσει τόν κληρικό νά ποιµάνει ἐπιτυχῶς τό λαό τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται νά συνοδεύεται καί ἀπό εὐσέβεια, ἱερό ζῆλο καί φόβο Θεοῦ. ∆ίχως αὐτά δέν µπορεῖ νά προκύψει σηµαντικό ἔργο. Διαβάστε περισσότερα »

Παιδεία και Μόρφωση (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)

theologia

Ομιλία του π. Κωνσταντίνου σε λύκειο της Γλυφάδας την 20/3/2006, με θέμα “Παιδεία και Μόρφωση”

Με αφορμή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς προτείνουμε την παρούσα ομιλία σε όλους τους γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρόκειται να ακολουθήσουν άλλες δύο με παιδαγωγικές συμβουλές. Διαβάστε περισσότερα »